INFORMACE

aloe.info@email.cz
 

Aloe Vera Barbadensis Miller - nejkvalitnější druh Aloe Vera

 

Vlastnosti colostra

Vlastnosti colostra

Splňuje nejvyšší požadavky na kvalitu při procesu získávání a zpracování
Pouze přebytečné mléko z prvních 12 hodin po porodu, protože má nejvyšší obsah imunoglobulinů, patentovaný, vysoce ceněný a šetrný způsob výroby za studena, výhradně od krav z Německa, Rakouska a Švýcarska. Tím je v konečném produktu dosaženo nejvyšší možné koncentrace obsažených látek.

Co jsou to imunoglobuliny?
Imunoglobuliny jsou komplexní bílkovinná tělíska. Jsou to „inteligentní" molekuly. Fungují jako strážci, kteří hlídají celý organismus před vniknutím cizích nebezpečných látek a substancí. Rozpoznají vetřelce jako jsou viry a bakterie. Jakmile nějakého vetřelce zaznamenají, předají tuto informaci dále na jiné buňky (makrofágy, T-buňky, B-buňky), které útočníka zneškodní. Identifikace antigenů je tedy předpokladem pro to, aby mohl organismus přiměřeně reagovat a bránit se. Imunoglobuliny jsou pamětí imunitního systému. Zapamatují si každý nepřátelský kontakt na celý život. Krouží v cévním systému, mohou krevní řečiště i opustit, usadit se na sliznicích a ve vazivové tkáni.

Co jsou to růstové faktory?
Růstové faktory jsou poslové, kteří vznikají v buňkách, aby předávali informace na jiné buňky. Růstové faktory povzbuzují buňky k růstu a k diferenciaci. Jelikož každá buňka obsahuje v DNA všechny informace o organismu, potřebuje specifické instrukce, které z těchto informací jsou pro ni důležité. Jaterní buňka si vybírá z DNA jiné informace než kostní buňka. Tato diferenciace je řízena růstovými faktory. Hrají jednak důležitou roli ve vývoji a dozrávání organismu, ale také při každém poranění a obecně při hojení ran. Zvláště u tkání, které podléhají značnému opotřebovávání, jako:
- sliznice dýchacích cest
- střevní sliznice
- kůže
- krev
regulují neustále růstové faktory potřebný obnovovací proces.

Co jsou to imunitní regulátory?
Imunitní obrana je velmi komplexní proces na mnoha úrovních. Aby se organismus mohl úspěšně bránit např. proti virovým infekcím, musí velmi rychle reagovat. Neboť viry a bakterie v organismu zdvojnásobí svůj počet do několika minut. Imunitní regulátory řídí celkovou obranu organismu. Jsou to velmi účinné molekuly, tzn. působí i v malém množství nebo nízké koncentraci.

Nejčastější dotazy ke kolostru

Ze kterého zvířete se kolostrum získává?
LR kolostrum se získává výlučně od krav z Německa, Rakouska a Švýcarska. Naše kolostrum odebíráme jen z kvalitních mléčných farem.
Co se stane s telaty?
Kráva produkuje více kolostra, než tele potřebuje. Při výrobě kolostra se zužitkovávají jen jeho přebytky.
Proč je zvláště cenné kolostrum od krav?
Kráva má takzvanou placentární bariéru, tzn., že imunitní látky, které jsou pro telátko životně důležité (protilátky), nejsou ještě nenarozenému teleti před porodem předávány.
Jak se kolostrum vyrábí a konzervuje?
Společnost LR zpracovává pouze kolostrum z prvních 12 hodin po narození telete. V těchto hodinách je kvalita nejvyšší, protože kolostrum obsahuje nejvyšší koncentraci imunoglobulinů, růstových faktorů a regulátorů imunity.
Ihned po odebrání se kolostrum zmrazí. Dalším zpracováním se surovina zbavuje tuku a kaseinu. Kasein je nejdůležitější bílkovinou v mléce. Slouží hlavně k výživě telátka a pro nás nehraje žádnou roli. Pro nás důležité obsažené látky jako imunoglobuliny, růstové faktory a imunitní modulátor jsou velmi citlivé na vysokou teplotu.
LR upřednostňuje patentovaný způsob výroby za studena, při kterém zůstávají citlivé složky nejlépe zachovány.
Jak se vyrábějí kapsle?
Při výrobě kapslí se kolostrum zbaví tuku a za sucha zmrazí. Také přitom jsou obsažené látky co možná nejlépe uchráněny.
Proč mívá tekuté kolostrum různou barvu a zákal?
V prvé řadě je zde důležité vědět, že zákal neznamená sníženou kvalitu nebo nedostatek imunoglobulinů. Jelikož se v případě kolostra jedná o přírodní produkt, jsou individuální odchylky normální.
Jak se tekuté kolostrum užívá?
Tekuté kolostrum se doporučuje při zahájení kúry, 1 až 2 krát denně jedna polévková lžíce. Možno užívat s pomerančovou šťávou, ale nemísit s Aloe Vera Gel.
Proč není možná pravidelná (předplacená) dodávka tekutého kolostra?
Kapsle z kolostra umožňují snadné a rychlé užívání a jsou dobře dávkovatelné. Kapsle byly vyvinuty specielně pro každodenní dlouhodobé užívání. Kapsle jsou méně choulostivé, dají se lépe skladovat resp. převážet a jsou co do měsíční spotřeby výhodnější. V mimořádných situacích by mělo být opět užíváno tekuté kolostrum ve zvýšené dávce.